Koulutusmateriaalia terveydenhuollon ammattilaisille

Tenofovir disoproxil Accord (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti)
Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Lenalidomide Accord (lenalidomidi)Emtricitabine/Tenofovir disoproxil AccordDeferasirox Accord (deferasiroksi)